Click for more products.
No produts were found.

Groupe VISIBLY SA
ZII Rue de la Drèves 10
6600 Bastogne
Belgique

Email: info@plateforme-epi.com
Telefoonnummer: +32 61 21.78.08
Faxnummer : +32 61 21.78.88

Host : OVH.com

Algemeen directeur : Philippe Ney
Bevoegde rechtbank : Neufchâteau
BTW-nummer : BE0449.651.913

 

VISIBLY LUX SA
Duerfstrooss, 78
L-9647
Luxembourg
R.C.S. B 103953
TVA : LU16594953

 

Verantwoordelijke web : Pascal Ponlot

 

Het PBM-platform neemt uw bestellingen op basis van de algemene verkoopvoorwaarden. De bestaande verkoopvoorwaarden op het moment van aankoop zijn van toepassing. Voorwaarden die in strijd zijn of afwijken van deze voorwaarden binden ons alleen als wij deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen.

BEPERKING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD :

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud. Als serviceprovider zijn we wettelijk (§7 lid 1 TMG) ​​verantwoordelijk voor de inhoud van onze website. Maar volgens §§ 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstverleners niet verantwoordelijk voor het controleren van de overgedragen of beveiligde externe inhoud of voor de omstandigheden die een illegale activiteit onthullen. De verplichtingen om het gebruik van informatie te onderdrukken of te blokkeren volgens de algemene wetten blijven hier ongewijzigd. Verantwoordelijkheid op dit gebied is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat een concrete overtreding van de wet bekend is. Wanneer dergelijke schendingen van de wet bekend zijn, zullen we de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

AANSPRAKELIJKHEID OP LINKS :

 

Onze website bevat externe links van derden waarover wij geen invloed hebben en waarvan wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud kunnen nemen. De pagina-operator is verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's waarnaar we een koppeling hebben gemaakt. Bij het leggen van links naar deze sites werd gecontroleerd of er geen illegale inhoud was. Op het moment dat de links werden vastgesteld, werd geen illegale inhoud gedetecteerd. Permanente controle van de inhoud van gelinkte sites kan echter redelijkerwijs niet worden gevraagd zonder een concrete aanwijzing van een overtreding van de wet. We zullen de relevante links verwijderen zodra we ons bewust worden van overtredingen van de wet.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM :

 

Alle inhoud en werken op deze pagina's worden beheerst door Duitse auteursrechtwetgeving. Elke kopie, verwerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is onderworpen aan de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of redacteur. De download en de kopie van deze site zijn alleen geautoriseerd als het een bepaald, niet-commercieel gebruik betreft. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is ontwikkeld, moeten de auteursrechten van derden worden gerespecteerd. Inhoud en rechten van derden worden als zodanig vermeld. Als u nog steeds redenen heeft om aan te nemen dat er inderdaad sprake is geweest van een inbreuk op het auteursrecht, verzoeken wij u ons, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, hiervan op de hoogte te stellen. We zullen de relevante inhoud verwijderen zodra we ons bewust worden van overtredingen van de wet op dit gebied.

 

Laatst bijgewerkt in september 2018

Settings

Share

Menu